Anunțuri

Program și Tarife

Evenimente Cultural Științifice

Complexul Muzeal Complexul Muzeal

Simpozionul Național Petrodava

Complexul Muzeal Național Neamț organizează începând cu anul 2019 o amplă manifestare cultural-științifică națională, cu participare internațională – Simpozionul Național „PETRODAVA”. Evenimentul se desfășoară la Piatra-Neamț, în incinta Muzeului de Artă și a Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni. Lucrările simpozionului acoperă toate doemniile de activitate ale instituției muzeale nemțene: științe naturale, arheologie, istorie, restaurare-conservare, etnografie, artă și memorialistică. La manifestare sunt invitați specialiști care își desfășoară activitatea la prestigioase instituții muzeale, universitare și academice din România, Republica Moldova, Germania, Italia, Spania și Statele Unite ale Americii.

2023

2022

2021

2019

Conferințele CMNN

Complexul Muzeal Național Neamț lansează un nou proiect cultural-științific, „Conferințele CMNN”, care își propune să aducă în fața publicului nemțean excelența, pasiunea și valoarea prin intermediul unor personalități prestigioase din varii domenii ale vieții cultural-științifice.

2024

2023

2022

Festivalul de artă populară „Lada cu zestre”

Festivalul de Artă Populară „Lada cu zestre” , eveniment  anual ce are ca scop păstrarea şi promovarea tradiţiei populare, a devenit de mulţi ani un reper important pentru meşteri,  invitaţia de a veni la Piatra-Neamţ fiind o recunoaşte a valorii acestora. Timp de trei zile, în ultimul weekend din luna mai, în zona centrală a orașului, în Parcul Tineretului, se desfășoară  această sărbătoare a artei populare.

2024

2023

2022

2021

Grădina cu ii

Începând cu anul 2019, în duminica cea mai apropiată de 24 iunie, când se sărbătoresc Sânzienele și, din 2013, Ziua Universală a Iei, organizăm Grădina cu ii în curtea Muzeului de Etnografie Piatraţ-Neamţ, o expoziție temporară care promovează costumul tradițional românesc de sărbătoare sau numai cămășile femeiești, cele mai frumoase piese de port popular. Expunerea în aer liber, în zona centrală a orașului, intrarea liberă, au ca scop atragerea publicului larg spre adevăratele valori ale artei populare autentice.

2023

2022

2021

Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel”

Specificul muzeului din Piatra-Neamţ este accentuat de prezenţa pe simeze a artiştilor nemţeni care, încă din sec. al XIX-lea până în prezent, s-au remarcat în mişcarea artistică naţională şi europeană. Dintre aceştia se distinge numele lui Lascăr Vorel (1879-1918), pictor cu viziune, stil şi tehnică originale, format în ambianţa şcolii artistice germane a începutului de secol XX.

2023

2021

2019

Zilele Ion Creangă

În mod firesc, aproape în fiecare an, timp de mai bine de jumătate de secol, la mijlocul lunii decembrie, din ograda lui Ștefan a Petrii Ciubotariu au răzbătut colinde și urături cu larmă de clopoței și dobe, care au omagiat pe Ion Creangă. Cu toate că în anii care au trecut s-au marcat în mod oficial 50 de ediții ale Zilelor Ion Creangă și s-au comemorat ani mulți de la trecerea la veșnicie a ,,humei însuflețite din Humulești”, este de la sine înțeles că, neoficial, scriitorului i-a fost păstrată vie amintirea sub diferite forme, în cadrul școlilor, a instituțiilor publice și a celor de cultură, menite să conserve și să promoveze personalitatea scriitorului nemțean.

2018

Zilele Cetății Neamț

Iniţiate în anul 2007 de către autorităţile oraşului Târgu Neamţ, manifestările culturale cu caracter comemorativ dedicate lui Ştefan cel Mare sunt organizate la începutul celei de-a doua luni a verii, în jurul datei de 2 iulie. Activităţile propuse şi organizate până în prezent de către muzeu au fost, de obicei, diferite de ceea ce îşi propune Primăria, interesată mai mult de aspectele cu caracter câmpenesc şi electoral. Astfel, dacă discursurile şi spectacolele de muzică şi dansuri populare sunt domenii preferate de aleşii locali, reînnodarea unor obiceiuri şi tradiţii, prezentarea unor tipuri de personaje şi poveşti medievale, expoziţiile şi prezentările de cărţi, spectacolelel de teatru, muzica şi dansul medievale, concursurile şi animaţia de carnaval, simpozioanele etc sunt avute mereu în vedere de instituţia ce administrează cunoscutul monument istoric din dorinţa de a aduce în faţa publicului activităţi cât mai interesante şi de calitate.

2023

2022

2019

Expoziții stradale

Complexul Muzeal Național Neamț „aduce muzeul în stradă” prin organizarea acestui tip de expoziție, ce are un rol important în transmiterea mai ușoară a informațiilor științifice. Prin aceste manifestări, Complexul Muzeal Național Neamț reușește să construiască povești ce invită publicul să privească dincolo de imagini și îl ajută să înțeleagă mai ușor sensuri și exprimări ale epocilor de altădată.

2023

2022

2021

Colaborări diverse

Complexul Muzeal Național Neamț încheie colaborări valoroase cu scopul de a contribui la dezvoltarea culturii și pentru a pune în valoare patrimoniul cultural românesc, în rândul unui public cât mai numeros.

2022