Anunțuri

Program și Tarife

Publicații

Complexul Muzeal Complexul Muzeal

Editura Constantin Matasă

Editura „Constantin Matasă" a fost autorizată să funcţioneze în luna aprilie 1999. Prin intermediul său se doreşte punerea în aplicare a unuia din obiectivele înscrise în statutul de funcţionare, respectiv editarea şi valorificarea lucrărilor ştiinţifice din domeniile în care a activat Constantin Matasă: arheologie, istorie, muzeografie, ştiinţe naturale.

Nu sunt lipsite de importanţă preocupările pentru popularizarea unor obiective istorice şi memoriale de maximă importanţă din judeţ, pentru care s-au tipărit volumul Cetatea Neamţ (de G. Luca şi Gh. Dumitroaia, 2000, 120 p.), Poveştile lui Ion Creangă şi In Memoriam Constantin Matasă (Gh. Dumitroaia, 2001, 268 p.).

Constantin Matasa

Biblioteca de Artă Modernă și Contemporană

Un pictor de front. Aurel Băeșu (1896-1928). Portrete

Un pictor de front. Aurel Băeșu (1896-1928). Portrete

Mihaela-Cristina Verzea, Violeta Dinu

ISBN 978 - 973 - 7777 - 45 - 4, I, 2018

Informații Tehnice
Ștefan Hotnog. 100 de ani de la naștere

Ștefan Hotnog. 100 de ani de la naștere

Silvia Trăistariu, Florentina Buzenschi

ISBN 978 - 973 - 7777 - 59 - 1, 2020

Date Tehnice Cuprins Cuvânt înainte