Anunțuri

Program și Tarife

Publicații

Complexul Muzeal Complexul Muzeal

Editura Constantin Matasă

Editura „Constantin Matasă" a fost autorizată să funcţioneze în luna aprilie 1999. Prin intermediul său se doreşte punerea în aplicare a unuia din obiectivele înscrise în statutul de funcţionare, respectiv editarea şi valorificarea lucrărilor ştiinţifice din domeniile în care a activat Constantin Matasă: arheologie, istorie, muzeografie, ştiinţe naturale.

Nu sunt lipsite de importanţă preocupările pentru popularizarea unor obiective istorice şi memoriale de maximă importanţă din judeţ, pentru care s-au tipărit volumul Cetatea Neamţ (de G. Luca şi Gh. Dumitroaia, 2000, 120 p.), Poveştile lui Ion Creangă şi In Memoriam Constantin Matasă (Gh. Dumitroaia, 2001, 268 p.).

Constantin Matasa

Seria Bibliotheca Historiae Naturalis

Creșterea peștilor în sistem intensiv 2007

Creșterea peștilor în sistem intensiv 2007

Maria I. Apetroaei

BHN III, 2007, ISBN 978 - 973 - 7777 - 08 - 9

Vizualizează și descarcă PDF
Flora și Vegetația Cormofitelor din Masivul Hasmas, Cheile Bizacului și Lacul Rosu

Flora și Vegetația Cormofitelor din Masivul Hasmas, Cheile Bizacului și Lacul Rosu

Nicoleta Nechita

BHN II, 2003, ISBN 973 - 85157 - 9 - 3

Vizualizează și descarcă PDF
Flora și Vegetația Cormofitelor din Lunca Siretului 2001

Flora și Vegetația Cormofitelor din Lunca Siretului 2001

Felicia Monah

BHN I, 2001, ISBN 973 - 85157 - 0 - X

Vizualizează și descarcă PDF