Anunțuri

Program și Tarife

Publicații

Complexul Muzeal Complexul Muzeal

Editura Constantin Matasă

Editura „Constantin Matasă" a fost autorizată să funcţioneze în luna aprilie 1999. Prin intermediul său se doreşte punerea în aplicare a unuia din obiectivele înscrise în statutul de funcţionare, respectiv editarea şi valorificarea lucrărilor ştiinţifice din domeniile în care a activat Constantin Matasă: arheologie, istorie, muzeografie, ştiinţe naturale.

Nu sunt lipsite de importanţă preocupările pentru popularizarea unor obiective istorice şi memoriale de maximă importanţă din judeţ, pentru care s-au tipărit volumul Cetatea Neamţ (de G. Luca şi Gh. Dumitroaia, 2000, 120 p.), Poveştile lui Ion Creangă şi In Memoriam Constantin Matasă (Gh. Dumitroaia, 2001, 268 p.).

Constantin Matasa

Seria Patrimoniu Muzeal Nemțean

De la IE la Izvod

De la IE la Izvod

Florentina Buzenschi

ISBN 978 - 973 - 7777 - 65 - 2, PMN VI, 2021

Informații Tehnice
AD. A. Chevallier – Fotograful curții regale

AD. A. Chevallier – Fotograful curții regale

Florentina Buzenschi, Mihaela-Cristina Verzea

ISBN 978 - 973 - 7777 - 58 - 4, PMN V, 2021

Informații Tehnice Cuprins Introducere Rezumat
Faianță și porțelan din patrimoniul Complexului Muzeal Județean Neamț

Faianță și porțelan din patrimoniul Complexului Muzeal Județean Neamț

George Dan Hânceanu, Vasile Diaconu, Alexandru Gafincu

ISBN 978 - 973 - 7777 - 54 - 6, PMN IV, 2019

Informații Tehnice Cuprins Introducere
Primul război mondial în colecțiile Complexului Muzeal Județean Neamț

Primul război mondial în colecțiile Complexului Muzeal Județean Neamț

Mihaela-Cristina Verzea

ISBN 978 - 973 - 7777 - 52 - 2, PMN III, 2018

Informații Tehnice
IA NEAM(Ț)ULUI – Un proiect pentru centenar

IA NEAM(Ț)ULUI – Un proiect pentru centenar

Florentina Buzenschi

ISBN 978 - 973 - 7777 - 50 - 0, PMN II, 2018

Informații Tehnice
Cornuri pentru praf de pușcă din colecțiile Complexului Muzeal Județean Neamț

Cornuri pentru praf de pușcă din colecțiile Complexului Muzeal Județean Neamț

Florentina Buzenschi, Roxana Diaconu

ISBN 978 - 973 - 7777 - 43 - 0, PMN I, 2017

Informații Tehnice