Anunțuri

Program și Tarife

Publicații

Complexul Muzeal Complexul Muzeal

Editura Constantin Matasă

Editura „Constantin Matasă" a fost autorizată să funcţioneze în luna aprilie 1999. Prin intermediul său se doreşte punerea în aplicare a unuia din obiectivele înscrise în statutul de funcţionare, respectiv editarea şi valorificarea lucrărilor ştiinţifice din domeniile în care a activat Constantin Matasă: arheologie, istorie, muzeografie, ştiinţe naturale.

Nu sunt lipsite de importanţă preocupările pentru popularizarea unor obiective istorice şi memoriale de maximă importanţă din judeţ, pentru care s-au tipărit volumul Cetatea Neamţ (de G. Luca şi Gh. Dumitroaia, 2000, 120 p.), Poveştile lui Ion Creangă şi In Memoriam Constantin Matasă (Gh. Dumitroaia, 2001, 268 p.).

Constantin Matasa

Seria Sursele de Sare Ale Moldovei

Izvoarele sărate din microzona Agapia-Bălțătești-Ghindăoani

Izvoarele sărate din microzona Agapia-Bălțătești-Ghindăoani

ISBN 978 - 973 - 7777 - 42 - 3, I, 2017

Informații Tehnice Date Tehnice Cuprins Prefață