Anunțuri

Program și Tarife

Cercetări paleontologice

Complexul Muzeal Complexul Muzeal

SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR PALEOIHTIOLOGICE (1883 – 1986) DIN REGIUNEA PIATRA-NEAMȚ

În România, debutul cercetărilor paleoihtiologice a fost consemnat în secolul al XIX-lea, mai exact în anul 1883, când Leon C. Cosmovici colectează primii pești fosili oligoceni, din muntele Cozla (regiunea Piatra Neamț). În anii ce au urmat, respectiv 1884, 1885, L.C. Cosmovici continuă cercetările în această regiune, numărul mare de exemplare colectate determinând descrierea și clasificarea lor. În acest sens, apare și o primă lucrare „Păturele cu pești din munții Pietricica și Cozla ˗ Districtul Neamț orașul Peatra” publicată în Buletinul Societății Medicilor și Naturaliștilor, Iași, Nr.3/1887, în care sunt descrise un gen nou şi două specii noi.

Ion Th. Simionescu, pe baza colecţiei făcută de Leon C. Cosmovici şi donată Laboratorului de Geologie şi Paleontologie al Universităţii din Iaşi, descrie în lucrarea „Asupra câtor-va pesci fosili din terțiarul românesc” (1904) alte nouă genuri şi opt specii de pești fosili.

Neculai Cosmovici (1912), caracterizează pe scurt dealurile  Pietricica și Cozla, alcătuite din „șisturi menilitice” acoperite cu „grezuri de Măgura”.

 Mircea Paucă (1903-1988) este considerat inițiatorul studiilor de paleoihtiologie şi paleoecologie din România. În anul 1926, începe cercetările asupra ihtiofaunei fosile de vârstă Oligocenă din regiunea Suslăneşti-Muscel. În paralel cu studiul regiunii Suslăneşti, M. Paucă începe şi analiza faunei fosile din Piatra Neamţ, prezentând în lucrarea din 1931 alte patru specii noi.

Ciobanu Mihai, începe să colecteze pești fosili din munții Pietricica, Cozla și Cernegura, (Piatra-Neamț) încă din 1957, adunând peste 500 de exemplare pe parcursul a 10 ani. Pe 15 Noiembrie 1969, se deschide pentru public Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț, expoziția de bază fiind concepută de M. Ciobanu, sub forma unui studiu complex privind geologia, paleontologia, fauna și flora, etologia viețuitoarelor; colecția de pești fosili număra la acea dată peste 250 de exemplare expuse, dintre care 10 holotipuri, fiind cea mai bogată colecție din țară.

Datorită numărului mare de exemplare fosile descoperite și a studiilor efectuate în cadrul tezei de doctorat, Ciobanu M. publică în 1977 a doua mare monografie “Fauna fosilă din Oligocenul de la Piatra Neamţ”, o sinteză a faunei oligocene, din regiunea Piatra Neamț, și implicația sa
paleoecologică și paleobiologică.

Baciu Dorin Sorin continuă cercetările asupra peștilor fosili din regiunea Piatra-Neamţ, punând într-o nouă perspectivă atât ariile cercetate cât și importanța peştilor fosili (Baciu S., 1998, 2001, 2002, 2003, 2004).

În prezent, cercetările paleoihtiologice din regiunea Piatra-Neamț au intrat într-o nouă etapă; în afară de creșterea colecției și continuarea studiilor în regiune, un pas notabil este reprezentat de extinderea cercetărilor către nordul și sudul Carpaților Orientali și studiul comparativ cu fauna similară din alte zone fosilifere de la nivel de Oligocen în Paratethys (România – Gura Humorului, Suslănești, Homorâciu; Europa – Polonia, Cehia, Germania, Franța, Elveția, Rusia-Caucaz).

„Peşti fosili oligoceni din Piatra Neamţ, Romania”

Proiecte naționale:

2005 – 2023: Field excavations of Oligocene formations in the north area of the Eastern Carpathians (Dr. Ionuț Grădianu);       

2008: Grant Coordinator CNCSIS (National University Research Council) TD 118GR, of the project entitled „Oligocene-Lower Miocene Fish Fossils fauna from Moldova valley and Suceava valley, Tarcău and Marginal Folds Nappes: systematics, philogeny and biogeography (Dr. Ionuț Grădianu).

Proiecte internaționale:

2016: Project coordinator of the joint scientific expedition within the framework of the project „Oligocene – Early Miocene (34-16 MYA) Fauna: Field Excavations in the Eastern Carpathians, Romania”, supported by the National Geographic Society (USA), grant #9869-16 (Dr. Ionuț Grădianu);

2013: Principal co-investigator in the joint scientific expedition within the framework of the project „Field excavation in the Caucasus (Russia) of the Paleocene/Eocene transition fishes”, supported by the National Geographic Society (USA), grant #9294-13 (Dr. Ionuț Grădianu);       

2010: Member in the Paleontological joint scientific expedition supported by the National Geographic Society (USA): „Field Excavation of Oligocene Deep-sea Fauna at the Litencice pit (West Carpathians, Czech Republic)”, grant # 8786-10 (Dr. Ionuț Grădianu);

2009: Member in the Paleontological joint scientific expedition supported by the National Geographic Society (USA): „Emergency excavation in Frauenweiler clay pit (Oligocene, Rupelian; Baden -Württemberg, S Germany)”, grant #8553-08 (Dr. Ionuț Grădianu);       

2007: Member in the Paleontological joint scientific expedition supported by the National Geographic Society: „Bartonian (Mid-Eocene) fishes: field excavations in the Caucasus (Russia)”, (USA), grant # 8215-07 (Dr. Ionuț Grădianu);       

2007: Coordinator of the project entitled „Field excavations of Oligocene fishes in the north area of the Eastern Carpathians, Romania”, Sepkoski Grants, Paleontological Society, International Research Program (USA) (Dr. Ionuț Grădianu);       

2002: Coordinator of the excavations in the East Carpathians, project supported by National

Geographic Society, grant # 7312-02 (Prof. univ. dr. Dorin Sorin Baciu).

 Burse:

2015: Winner of the „Josefa Dobrovského Fellowship” at Czech Academy of Sciences. Project Title: „Comparative study of selected Oligocene fishes (Gonostomatidae, Phosichthyidae and Syngnathidae) from Paratethys central area (Czech Republic and Romania)”. Dr. Ionuț Grădianu.

Participări la conferințe internaționale (Dr. Ionuț Grădianu):

Cercetari arheologice

2022: Pliocenica Symposium, Museo geologico “G. Cortesi” Castell’Arquato, Italy;2021: 10th International ProGEO online Symposium “Building Connections for Global Geoconservation”;2019: The 90th Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, Munich (Paleontological Society;
2019 Pliocenica Symposium, Museo geologico “G. Cortesi” Castell’Arquato, Italy.
2018: Pliocenica Symposium, Museo geologico “G. Cortesi” Castell’Arquato, Italy.
2009: European Symposium of Vertebrate Paleontology EAVP, Royal Belgian Institute of
Natural Sciences, Brussels, Belgium.

Cercetari arheologice

Victor Georgescu, Dr. Norbert Micklich, Dr. Alexander F. Bannikov, Dr. Alexander Tarletskov, Dr. Ionuț Grădianu, Dr. Ruzena Gregorova, Anton Prusakov, Dr. Tomáš Přikryl, Dr. Roberto Zorzin, Dr. Dorin Sorin Baciu, Dr. Giorgio Carnevale

Conferințe (Dr. Ionuț Grădianu):

2016: „The story of the stone fishes from Piatra Neamt city. National Geographic expeditions”,

            History Museum of Piatra Neamţ, Romania;

2014: „Oligocene fish fossils from Europe”, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi;

2014: „Oligocene fish fossils from Europe” History Museum of Piatra Neamţ, Romania;

2013: „Oligocene fish fossils from Europe” Vasile Pârvan Museum Bârlad, Romania.

Premii (Dr. Ionuț Grădianu):

2018: “Albo d’Oro” award for the geological activity in the Eastern Carpathians, offered by the

Museo geologico “G. Cortesi” Castell’Arquato, Italy (Dr. Ionuț Grădianu).

Participări la conferințe naționale (Dr. Ionuț Grădianu):

2022 „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2022 The third “Petrodava Symposium”, Piatra-Neamț, Romania;
2022 “The Bronze Age in Oltenia. Archaeological and geological landmarks from Romania”, Tg. Jiu, Romania;
2022 National conference of Scientific Communications, Târgu-Mureș, Romania;
2021 The Scientific International Conference “Museum and Scientific Research”, Craiova, România;
2021: International conference of Scientific Communications, Târgu-Mureș, Romania;
2021: The second “Petrodava Symposium”, Piatra-Neamț, Romania;
2020: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2020: “I.P. Voitești” Professors and Students Scientific Communication Sesion, Cluj-Napoca;
2019: The 12th National Symposium of Paleontology from Romania, Cluj-Napoca;
2019: International conference of Scientific Communications, Târgu-Mureș, Romania;
2019: The first “Petrodava Symposium”, Piatra-Neamț, Romania;
2017: The 11th National Symposium of Paleontology from Romania, Bucharest;
2017: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2016: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2014: „Alexandru Ştefulescu” Scientific Session, Gorj Museum County, Tg. Jiu, Romania;
2014: „Vasile Pârvan” Scientific Session, Natural Sciences Museum, Bârlad, Romania;
2013: „Vasile Pârvan” Scientific Session, Natural Sciences Museum, Bârlad, Romania;
2012: „Vasile Pârvan” Scientific Session, Natural Sciences Museum, Bârlad, Romania;
2011: „Vasile Pârvan” Scientific Session, Natural Sciences Museum, Bârlad, Romania;
2010: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2008: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2007: National Symposium of Paleontology, Faculty of Geography and Geology,
„Al. I.Cuza” University of Iaşi;
2007: Symposium „Human impact on nature”, History and Archeology Museum, Piatra Neamţ;
2006: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2005: Symposium „Contemporary world and its impact on nature”, Natural Sciences Museum,
Piatra-Neamt;
2005: National Symposium of Paleontology, Bucureşti University;
2005: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2004: „Grigore Cobâlcescu” Scientific Session, „Al. I.Cuza” University of Iaşi, Romania;
2004: National Symposium of Geology students (Fifth edition), Bucureşti University.

Publicații selectate

 • Ionuț Grădianu, Marian Bordeianu & Vlad Codrea. 2023. †Dicentrarchus oligocenicus, sp. nov. (Perciformes, Moronidae): the first record of an Oligocene Sea Bass skeleton from Romania, with a revision of †Morone major (Agassiz) from Piatra-Neamţ (Eastern Carpathians), Historical Biology, 35:1, 92-101, Doi: 10.1080/08912963.2021.2022136.
 • Oleksandr Kovalchuk, Matúš Hyžný, Ewa Świdnicka, Zoltán Barkaszi, Anatoly Berezovsky, Simina Dumitriu, Ionuț Grădianu, Rok Gašparič, Tomáš Přikryl & Krzysztof Stefaniak. 2022. Taphonomy and palaeoecology of decapod crustaceans from Oligocene and Early Miocene fish beds of the Central and Eastern Paratethys, Historical Biology, DOI: 10.1080/08912963.2022.2127097
 • Matúš Hyžný, Oleksandr Kovalchuk, Ewa Świdnicka, Zoltán Barkaszi, Anatoly Berezovsky, Simina Dumitriu, Ionuț Grădianu, Krzysztof Stefaniak. 2022. Revisiting brachyuran crabs (Malacostraca: Decapoda) from Oligocene and Miocene fish beds of Europe. Geologica Carpathica, 73(6): 579-597.
 • Ionuţ Grădianu, Tomáš Přikryl, Růžena Gregorová. 2020. Revision of the genera Vinciguerria and †Eovinciguerria from the Oligocene of Romania (Central Paratethys) – comments on selected characters. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. 298 (3): 251-267. doi: 10.1127/njgpa/2020/0947
 • Ionuţ Grădianu, Tomáš Přikryl, Dorin Sorin Baciu & Giorgio Carnevale. 2019. A new pearleye (Teleostei, Aulopiformes) species from the Oligocene of Romania. Annales de Paléontologie
 • 105/1, 75-83. https://doi.org/10.1016/j.annpal.2019.01.001.
 •  Tomáš Přikryl, Ionuţ Grădianu, Victor Georgescu & Giorgio Carnevale.2018. A toadfish (Batrachoidiformes) from the Oligocene of the Eastern Carpathians (Piatra Neamţ, Romania). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. 287/2: 241-248. doi: 10.1127/njgpa/2018/0715.
 • Marian Bordeianu, Ionuț Grădianu, Nicolae Trif, Vlad Codrea. 2018. Commented list of the Lower Oligocene Fish Fauna from the Coza Valley (Marginal Folds Nappe, Eastern Carpathians, Romania). Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Tom. 34, No. 2/2018.
 • Ionuţ Grădianu, Tomáš Prikryl, Ruzena Gregorova & Antony S. Harold. 2017. †Gonostoma dracula sp. nov. (Teleostei, Gonostomatidae) from the Oligocene deposits of the Central Paratethys (Romania): earliest occurrence of the modern bristlemouths. Bulletin of Geosciences. 92/3: 323 – 336. 10.3140/bull.geosci.1683.
 • Norbert Micklich, Ružena Gregorová, Alexandre F. Bannikov, Dorin-Sorin Baciu, Ionut Gradianu & Giorgio Carnevale. 2016. Oligoremora rhenana n. g. n. sp., a new echeneid fish (Percomorpha, Echeneoidei) from the Oligocene of the Grube Unterfeld (“Frauenweiler”) clay pit. Paläontologische Zeitschrift, 90/3: 641-641.
 • Dorin Sorin Baciu, Ionuţ Grădianu, Anca Seserman, Tony Cristian Dumitriu. 2016. Oligocene fish fauna and sedimentological particularities of the Bituminous Marls of the Vrancea Nappe, Eastern Carpathians, Romania. Analele Stiintifice ale Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi .Seria Geologie 62 (1–2): 29-46.
 • Tomáš Přikryl, Alexander F. Bannikov, Ionuț Grădianu, Iwona Kania & Wiesław Krzemiński. 2014. Revision of the family Propercarinidae (Perciformes, Stromateoidei) with description of a new species from the Oligocene of the Carpathians. Comptes rendus Palevol, 13: 691–700.
 • Ionuţ Grădianu. 2011. O colecţie muzeală unicat: peşti fosili oligoceni de la Piatra Neamţ, Memoria Antiquitas, vol. 27, Constantin Matasa Publishing, Piatra Neamţ.
 • Dorin Sorin Baciu, Crina Miclăuş, Ionuţ Grădianu & Mihai Niculiţă.2009. Fish fauna from Oligocene bituminous marls of marginal folds nappe, East Carpathians, Romania. Symposium volume. Tribute to Charles Darwin and Bernissart Iguanodons: New perspectives on Vertebrate Evolution and Early Cretaceous Ecosystems. Museum of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences. Editors: Pascal Godefroit & Olivier Lambert, p. 15 Brussels.
 • Dorin Sorin Baciu, Ionuţ Grădianu & Mihai Niculiţă. 2007. Peşti fosili Oligoceni din olistolitul de marne bituminoase de pe Muntele Pietricica, Piatra Neamţ, semiferestra Bistriţa-Râşca, Pânza de Vrancea. Abstract volume, National Symposium of Paleontology, Iaşi, University Alexandru Ioan Cuza, Iaşi; Editors: Paul Ţibuleac, Daniel Ţabără, Leonard Olaru, p. 3.
 • Ionuţ Grădianu. 2007. Gonostoma sp. (Teleostei: Gonostomatidae), prima menţiune a genului Gonostoma Rafinesque 1810, din formaţiunile oligocene de la Gura Humorului (Semifereastra Humor, Pânza de Vrancea). Abstract volume, National Symposium of Paleontology, Iaşi, University Alexandru Ioan Cuza; Editors: Paul Ţibuleac, Daniel Ţabără, Leonard Olaru, p. 17.
 •  Dorin Sorin Baciu & Ionut Grădianu. 2005. Revision of the Oligocene fossil fishes of the genera Argyropelecus and Polyipnus (Sternoptychidae, Teleostei) from the East Carpathians, Romania. Abstract volume, National Symposium of Paleontology, 15-17 September 2005, Bucure