Anunțuri

Program și Tarife

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț

Constituind unitatea de bază a Complexului Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț se înscrie în categoria celor mai prestigioase instituții de profil din România, fiind o instituție de importanță zonală. Contribuția sa la cercetarea, conservarea, restaurarea, gestionarea, evidența și valorificarea patrimoniului istoric și arheologic din estul țării este absolut remarcabilă, așa după cum este și activitatea sa cultural-educativă.
Muzeul de Istorie si Arheologie Piatra Neamt

Despre muzeu

Muzeografia din Piatra-Neamț își are începuturile în primul sfert al secolului XX, când profesorul Mihai Stamatin înființa, la 13 iunie 1920, „Muzeul Regional Cozla”. Erau expuse plante, roci, animale împăiate, precum și numeroase vestigii antice și medievale, detașându-se mai ales, descoperirile dacice de la stațiunea de pe Dealul Cozla.

Apariția unui muzeu de arheologie la Piatra-Neamț, numit „Muzeul Arheologic Regional” se leagă de activitatea părintelui Constantin Matasă, personalitate locală cu numeroase preocupări de ordin cultural. Actul de naștere al acestei instituții, autentificat prin mărturia scrisă a preotului Constantin Matasă, datează din anul 1934.

Cercetările arheologice realizate în așezările eneolitice și dacice de la Piatra Șoimului, Izvoare, Dobreni, Traian, Mastacăn, Costișa etc. de către pr. Constantin Matasă, prof. Radu Vulpe și prof. Vladimir Dumitrescu în anii următori au sporit colecția de artefacte ce alcătuiau colecția Muzeului.

MIAPNa bbc resize

Odată cu trecerea sa în patrimoniul de stat, sub numele de „Muzeul Arheologic Regional Piatra Neamț” (1947) dezvoltarea sa devine tot mai vizibilă. În următorii ani, atât colecția muzeală, cât și numărul de artefacte, expuse crește considerabil.

Începând din 1960, muzeul se mută într-o altă clădire, situată în imediata vecinătate a monumentelor istorice mușatine. Colecțiile de arheologie s-au mărit, până în 1974, ajungând la circa 30 000 piese, dintre care 8000 de piese expoziționale.

În preajma anului 1980 s-a dispus mutarea muzeului în clădirea ocupată anterior de Primăria orașului și după, o muncă titanică, de circa un an și jumătate, cu investiții semnificative și efortul mai multor instituții, s-a deschis o nouă expoziție permanentă.

Acest imobil, înscris pe lista monumentelor istorice din România la poziția NT-II-m-B-10560, a fost construit între anii 1910-1912, după planurile inginerului Ștefan Burcuș, fost arhitect șef al Expoziției Naționale Generale din 1906. De-a lungul timpului, în această clădire, cunoscută în epocă și sub numele de Palatul Administrativ, au funcționat diverse instituții publice: Prefectura, Consiliul Județean și Tribunalul Neamț, Primăria si Consiliul Local Piatra-Neamț ș.a.

Expoziția permanentă a MIAPN a fost reorganizată în perioadele 1990-1991, respectiv 2007-2008, fiind prezentate piese tridimensionale de valoare științifică și estetică excepțională, alături de ilustrație și text, cu scopul de a oferi vizitatorilor cât mai multe informații.

În prezent, colecțiile Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț includ peste 70.000 de piese istorice și arheologice. Printre acestea se evidențiază colecția de artefacte neo-eneolitice, provenite din săpăturile arheologice realizate în stațiunile bine-cunoscute de la Poduri-Dealul Ghindaru, Izvoare-La Izvoare, Bodești-Frumușica, Ghelăiești-Nedeia etc., alături de cea de numismatică care are în componență aproape 12.000 de monede, cele mai multe aparținând perioadei daco-romane.

Contact Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț

Adresa:

Strada Mihai Eminescu, nr. 10, Piatra-Neamţ