Anunțuri

Program și Tarife

Muzeul de Artă Roman

Începuturile Muzeului de Artă din Roman pornesc de un portret, a cărui istorie se leagă de 3 personalități ale culturii, artei și istoriei moldave și românești: autenticul portret al lui Ştefan cel Mare, cu valoare unicat, pictat în 1884 de Epaminonda Bucevschi la comanda episcopului de Roman, Melchisedec Ştefănescu. Această lucrare pune bazele viitoarei secții de artă din Roman.
Muzeul de Arta Roman interior6

Despre Muzeu

Începuturile Muzeului de Artă din Roman pornesc de un portret, a cărui istorie se leagă de 3 personalități ale culturii, artei și istoriei moldave și românești: autenticul portret al lui Ştefan cel Mare, cu valoare unicat, pictat în 1884 de Epaminonda Bucevschi la comanda episcopului de Roman, Melchisedec Ştefănescu.

Această lucrare pune bazele viitoarei secții de artă din Roman.Pentru început muzeul a funcţionat în aceeaşi clădire cu Muzeul de Istorie, spaţiul fiind însă prea mic. Din anul 1970 îşi găseşte locul în Casa Roiu, pe strada Mihai Eminescu nr. 3, clădire monument de arhitectură construită la sfârşitul sec. al XIX-lea în stil neoclasic, proprietatea avocatului Constantin Roiu (1873-1944), deputat în Parlamentul României şi al cărui nume îl păstrează şi în prezent. În acelaşi an are loc şi prima expoziţie în noul spaţiu, pus în valoare şi de ambianţa naturală generoasă.

Muzeul de Arta Roman interior4

În momentul de față, colecţiile muzeului cuprind peste 1000 de lucrări de pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă, obţinute prin donaţii, transferuri, achiziţii, numai în parte expuse în cele 6 săli de expoziţie cu o suprafaţă totală de 243 mp. Expoziţia de bază, prin tematica sa, pune în valoare, în contextul artei româneşti, creaţia artiştilor legaţi într-un fel sau altul de zona Roman. Unii, romaşcani prin naştere, alţii, aflaţi aici la studii, confirmaţi ulterior drept valori în arta naţională, au poposit deseori în aceste locuri, fie ca inspiraţie de lucru, fie ca popas expoziţional, ceea ce a determinat stabilirea unei legături sentimentale. Lucrări de ţinută artistică, peisaje, portrete, compoziţii, poartă amprenta originalităţii modului de gândire şi exprimare artistică, descoperindu-se variate forme de viziune şi tehnică picturală, strâns corelate cu tradiţiile artei româneşti, cu influenţele preluate în urma călătoriilor sau a studiilor în străinătate. Un număr apreciabil de lucrări aparţinând generaţiilor mai vechi sau mai noi, reprezentative pentru arta românească contemporană, cu un spectru larg de orientări şi viziuni plastice originale poartă semnătura artiştilor:
Gheorghe Iliescu, Adrian Secoşanu, Petru Hârtopeanu, Corina Lecca, Rodica Bondi, Clement Pompiliu, Iulia
Hălăucescu, Nicu Enea, Stavru Tarasov, Constantin Isachie, Jean Cosmovici, Romeliu Copilaş, Mihai Olteanu, Florin
Mircea Zaharescu, Monica D. Carp, Florin Mareș, Victor Stanciu, Constantin Bârjoveanu.

Un loc aparte îl ocupă două donaţii semnificative. Prima dintre ele este reprezentată de cele 80 de lucrări de pictură, grafică, sculptură mică aparţinând celor 4 generaţii de artişti din familia Ciurdea-Steurer, strâns legată de oraşul Roman, a căror creaţie, începută la începutul secolului XX, se continuă şi astăzi. A doua donaţie aparţine arhitectului Marcel Locar formată din 30 de lucrări semnate de nume ilustre ale artei româneşti: Theodor Pallady, Camil Ressu, Iosif Iser, Nicolae Dărăscu, Ştefan Dimitrescu, Nicolae Tonitza, Lucian Grigorescu, Max Arnold, Alexandru Ciucurencu.

Galerie

Contact Muzeul de Artă Roman

Adresa:

Strada Mihai Eminescu, nr. 3, Roman

Telefon:

0233.744.011