Anunțuri

Program și Tarife

Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

Astfel, a apărut necesitatea realizării unui muzeu de ştiinţe naturale, care să valorifice rezultatele acestor cercetări, referitoare la judeţul Neamţ, să le continue şi să le transmită marelui public.
Muzeul de  Stiinte Naturale Piatra Neamt exterior 1

Despre Muzeu

Ca urmare, geologi, paleontologi, geografi, botanişti, zoologi de prestigiu, au realizat studii complexe ale acestor locuri, finalizate în importante publicaţii ştiinţifice. Astfel, a apărut necesitatea realizării unui muzeu de ştiinţe naturale, care să valorifice rezultatele acestor cercetări, referitoare la judeţul Neamţ, să le continue şi să le transmită marelui public.

Ca urmare, în data de 1 septembrie 1960, a luat fiinţă Secţia de Ştiinţe Naturale, în cadrul Muzeului de Arheologie Piatra-Neamţ, condusă de muzeograful principal Mihai Ciobanu.

În anul 1965, Secţia de Ştiinţe Naturale se transformă în unitate independentă, cu 11 salariaţi. În acest cadru, sub coordonarea competentă a directorului unităţii, Mihai Ciobanu, între anii 1965 şi 1969 se realizează expoziţia permanentă a muzeului şi se dezvoltă colecţiile ştiinţifice.

Activitatea de cercetare, descoperire, colectare şi valorificare a patrimoniului muzeului este continuată cu acelaşi interes şi pasiune, colecţiile ştiinţifice s-au îmbogăţit, iar expoziţia permanentă a fost periodic reactualizată.

Expoziția permanentă

Muzeul de Stiinţe Naturale Piatra-Neamţ are caracter monografic, reflectând ţinutul Neamţ din punct de vedere geologic, paleontologic, geomorfologic, floristic si faunistic. Expoziţia de bază este structurată în trei mari segmente: evoluţia scoarţei terestre, evoluția vieții de-a lungul erelor geologice și prezentarea florei și faunei judeţului Neamţ.

Primul segment expoziţional abordează problematica complexă a structurii si evoluţiei scoarţei terestre prin prisma tectonicii globale, la scară planetară si cu referire la România. În vitrine sunt expuse minerale, flori de mină, dar si roci din cele trei mari categorii: magmatice, sedimentare si metamorfice.

În sălile doi si trei, prin intermediul materialelor paleontologice, expuse în ordine cronologică, se reflectă evoluţia vieții. Exponatele sunt însoţite de o serie de paleolandsafturi care, alături de hărţile paleogeografice, completează informaţia dată de fosile. Colecția de pești fosili oligoceni, reprezentativă pentru muzeul nostru, constituie cea mai importantă si mai valoroasă colecţie stiinţifică, de acest gen, din ţară.

Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt interior1 1

Al doilea segment expoziţional, prezintă, prin intermediul dioramelor, biogrupelor si vitrinelor, flora, vegetaţia si fauna judeţului. Sunt reprezentate ecosistemele cele mai importante: pădurea, pajistea, pestera, agroecosistemul, aspecte sezoniere, diorame spectaculoase cu aspecte din Cheile Sugăului și Parcul Naţional Ceahlău.

Ultima sală a expoziţiei, care cuprinde animale rare, trofee ale unor specii ocrotite de lege, harta cu rezervaţiile naturale si monumentele naturii din judeţul Neamţ, se constituie într-un segment privind protecţia mediului, problemă actuală majoră în întreaga lume.

Ceea ce sporeste valoarea dioramelor si biogrupelor o reprezintă folosirea în exclusivitate a materialelor naturale, ajutându-ne de tehnici de conservare specifice.

Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt interior diorama 2

Parter, Sala 1

Colecția de pești fosili oligoceni

Colecția de pești fosili oligoceni constituie cea mai importantă si mai valoroasă colecţie știinţifică, de acest gen, din ţară, alăturându-se colecţiilor similare din muzeele de la Moscova (Rusia), Wroclaw (Polonia), Brno (Cehia), Viena (Austria), Paris (Franța).

În momentul de față, din colecția de paleontologie a muzeului, un număr de 60 de exemplare pești fosili sunt clasați la categoria Tezaur.

Din punct de vedere istoric trebuie să menţionăm că primii pesti fosili oligoceni (33,7-23,8 M.A.) din România au fost colectaţi în anii 1883, 1884 si 1885 de către Leon C. Cosmovici, din munții Pietricica și Cozla (Piatra Neamț). În continuare, pe parcursul a mai bine de 100 de ani, numeroși cercetători (Ion Th. Simionescu, Neculai C. Cosmovici, Mircea Paucă, Mihai Ciobanu) s-au ocupat de colectarea și studiul peștilor fosili Oligoceni din această regiune.

Unicitatea depozitelor fosilifere din jurul orașului Piatra-Neamț (Pietricica, Cozla, Cernegura, Agârcia), diversitatea deosebită și importanța științifică a speciilor de pești fosili Oligoceni au atras atenția paleoihtiologilor din diferite instituții europene de profil și nu numai. Astfel, pe plan internațional, colaborările cu diferiți cercetători au permis participarea specialiștilor muzeului într-o serie de expediții finanțate de National Geographic Society (Washington, USA) ce au avut ca scop colectarea de material ihtiofaunistic fosil din diferite locații, în vederea studiului comparativ.

Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt fosile 1

Galerie

Contact Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

Adresa:

Strada Petru Rareş, nr. 26, Piatra-Neamț

Telefon:

0233.224.211